Биосертифициращи фирми

„БАЛКАН БИОСЕРТ” ООД

 • Телефонен номер
 • 359 (32) 62 58 88

 • Нашия адрес
 • бул. “Княгиня Мария Луиза” № 47 ет. 2, ап.1А 4018 Пловдив

  www.balkanbiocert.com Лице за контакт: Красимир Кунчев - управител

 • електронен адрес
 • office @ balkanbiocert.com

код на контролния орган: BG-BIO-02

Кодов номер: BG-BIO-02


“Кю Сертификейшън” АД

 • Телефонен номер
 • 359 (32) 64 92 28

 • Нашия адрес
 • ул. “Леонардо да Винчи” № 42 A 4000 Пловдив Факс: +359 (32) 62 00 18

  www.qcertification.bg Лице за контакт: Анна Карова – изпълнителен директор

 • електронен адрес
 • info @ qcertification.bg

код на контролния орган: BG-BIO-03

Кодов номер: BG-BIO-03


“СЕРЕС – Сертификация на екологични стандарти” ООД

 • Телефонен номер
 • 359 (2) 953 02 64

 • Нашия адрес
 • Адрес на управление в България: София, ул. Лерин 56-60, ет.1, ап.1

  www.ceres-cert.com, Лицa за контакт: Димитринка Чанова – представител за България и инспектор; Ивелин Чанов – представител за България и инспектор

 • електронен адрес
 • office@bioexim.bg

код на контролния орган: BG-BIO-04

Кодов номер: BG-BIO-04


ЛAКОН

 • Телефонен номер
 • +359 888 656 327

 • Нашия адрес
 • Адрес на управление в България: бул. „България” № 14 A, ет. 3, ап. 6 5000 гр. Велико Търново

  www.lacon-institut.com, www.lacon-bg.com, Лице за контакт: Юлиан Маринов – представител за България

 • електронен адрес
 • office@lacon-bg.com | laconbg@gmail.com

код на контролния орган: BG-BIO-05

Кодов номер: BG-BIO-05


“ИНСТИТУТ ЗА КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ” АД (Институт Био Еллас)

 • Телефонен номер
 • + 359 (2) 9800 755

 • Нашия адрес
 • Адрес на управление в България: ул. „Граф Игнатиев” № 7, вх. Б, ет. 3, ап. 10 1000 София

  www.bio-hellas.gr, Лице за контакт: Константинос Диамандопулос – представител за България

 • електронен адрес
 • bulgaria@bio-hellas.gr

код на контролния орган: BG-BIO-10

Кодов номер: BG-BIO-10


“ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ” ООД с клон „ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ-КЛОН БЪЛГАРИЯ”

 • Телефонен номер
 • + 359 (2) 4880018 | + 359 886 738 800 | +359 896 855 822 | +359 878 518 863

 • Нашия адрес
 • Адрес на управление в България: ж. к. Изток ул. Пиер Дегейтър № 4, бл. 1, ап. 29 1113 София

  www.ecogruppoitalia.it, Лице за контакт: Снежка Делчева – представител за България

 • електронен адрес
 • info@ecogruppo.bg | snejkad@yahoo.com

код на контролния орган: BG-BIO-12

Кодов номер: BG-BIO-12


„БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 • Телефонен номер
 • + 359 (32) 66 07 39

 • Нашия адрес
 • Адрес на управление в България: ул. “Белград” № 2 ет. 3, офис 305 4003 Пловдив

  www.bioagricert.org, Лице за контакт: Адрияна Банева - управител

 • електронен адрес
 • abaneva @ gmail.com | bioagricert @ abv.bg

код на контролния орган: BG-BIO-13

Кодов номер: BG-BIO-13


“СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 • Телефонен номер
 • + 359 (2) 9 10 15

 • Нашия адрес
 • бул. „Цариградско шосе” № 115 Г БЦ Мегапарк, офис „С”, ет.6 1784 София

  www.sgs.com, www.sgs.bg, Лице за контакт: Мария Алексиева – експерт

 • електронен адрес
 • maria.aleksieva@sgs.com | sgs_bulgaria@sgs.com

код на контролния орган: BG-BIO-14

Кодов номер: BG-BIO-14


"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

 • Телефонен номер
 • +359 (02) 988 45 41 | +359 887 598 122

 • Нашия адрес
 • бул. „Ситняково“ № 23, Етаж 2 гр. София 1505

  www.bulgarkontrola.bg, Лице за контакт: Стефка Йолева - Ръководител

 • електронен адрес
 • bio@bulgarkontrola.bg

Кодов номер: BG-BIO-15


ТП "Австрия Био Гаранти"

 • Телефонен номер
 • + 359 (2) 866 4983 | +359 878723688

 • Нашия адрес
 • София 1142, ул. Любен Каравелов 24, тел.: +359 (2) 9502459

  www.bg-abg-cert.com, www.abg.at, Лице за контакт: Александър Борисов Димитров – представител за България

 • електронен адрес
 • bulgaria@abg.at

код на контролния орган: BG-BIO-16

Кодов номер: BG-BIO-16


"Агенция за биологична сертификация" ООД

 • Телефонен номер
 • +359 877 71 65 68

 • Нашия адрес
 • Адрес за кореспонденция: район Приморски „Народен юмрук”, № 6-А 9000 Варна

  Лице за контакт: Жулиета Димова

 • електронен адрес
 • office@abcbg.net

код на контролния орган: BG-BIO-17

Кодов номер: BG-BIO-17


„Космосерт услуги за сертифициране клон България”

 • Телефонен номер
 • +359 2 416 52 44

 • Нашия адрес
 • Адрес на управление: ж.к. Гоце Делчев, бул. България, № 49А, ет. 4, офис 35 1404 София

  Лице за контакт: Цветан Чавдаров Попов – Представител за България

 • електронен адрес
 • office@cosmocert.bg

код на контролния орган BG-BIO-18

Кодов номер: BG-BIO-18